Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiö (as.oy) tunnetaan usein puhekielessä myös taloyhtiönä. Asunto-osakeyhtiön hallinnoimat rakennukset voivat olla kerros-, rivi-, pari- tai erillistaloja.

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka toimintaa säädetään melko yksityiskohtaisesti erillisellä lainsäädännöllä. Merkittävä ero osakeyhtiöön verrattuna on se, että asunto-osakeyhtiön on tarkoitus ylläpitää rakennuksia, kun taas osakeyhtiön tarkoituksena on yleensä voiton tuottaminen.

Kerrostaloja, jotka ovat yhtiömuotona asunto-osakeyhtiö.

Miksi kannattaa perustaa asunto-osakeyhtiö?

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiön tapaan omistajistaan erillinen oikeushenkilö. Sen nimissä voidaan siis ottaa esimerkiksi lainaa, josta osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa. Tosin monet pankit ovat viime vuosina kiristäneet taloyhtiöille myönnettävien lainojen myöntämisehtoja.

Asunto-osakeyhtiö on tarkasti lailla säädelty yhtiömuoto ja laki esimerkiksi määrittää, että osakkeenomistajat ovat yhdenvertaisia. Käytännössä siis yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei saa päättää tai tehdä mitään sellaista, mikä voisi tuottaa toiselle osakkeenomistajalle etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

Asunto-osakeyhtiöön kuuluvat asunto-osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, mikä mahdollistaa helpon irtautumisen yhtiöstä ja omistuksen muuttamisen rahaksi tarpeen mukaan. Verrattuna esimerkiksi Ruotsissa yleisiin osuuskuntamalleihin tämä on merkittävä etu, sillä Ruotsissa tarvitaan usein esimerkiksi vuokraamista varten kaikkien osuuskunnan jäsenien suostumus.

Mitä huonoja puolia asunto-osakeyhtiössä on?

Asunto-osakeyhtiön huonona puolena voidaan nähdä tarkkaan lailla säädetyt vaatimukset, jotka ovat selvästi esimerkiksi tavallista osakeyhtiötä tiukemmat. Esimerkiksi osake-enemmistö ei takaa äänivaltaa yhtiön päätöksen teossa, sillä yhden osakkaan äänivalta voi olla korkeintaan 1/5 koko asunto-osakeyhtiön äänivallasta.

Etenkin pienien taloyhtiöiden perustamista kannattaa tarkkaan harkita, sillä asunto-osakeyhtiön perustaminen lisää merkittävästi hallinnon määrää verrattuna tavalliseen kiinteistöön. Asunto-osakeyhtiöiltä edellytetään esimerkiksi tilinpäätöksen tekemistä vuosittain.

Kuka voi perustaa asunto-osakeyhtiön?

Asunto-osakeyhtiön voi perustaa periaatteessa kuka tahansa ja sen perustajina voivat toimia niin luonnolliset henkilöt (ihmiset) kuin yhteisötkin (yritykset).

Miten asunto-osakeyhtiö perustetaan?

Asunto-osakeyhtiö perustetaan aina sähköisesti ja perustamisilmoituksen tekeminen maksaa 275 euroa. Perustamisilmoitusta varten tehdään kirjallinen perustamissopimus, jonka kaikki osakkeenomistajat allekirjoittavat. Erillistä alkupääomaa ei enää nykyisin edellytetä.