Avoin yhtiö

Avoin yhtiö (Ay) on henkilöyhtiö, jonka yhtiömiehinä eli perustajina voi toimia sekä luonnolliset henkilöt (ihmiset) tai yhteisöt, kuten yritykset.

Neljä yrittäjää, joiden valitsema yhtiömuoto on avoin yhtiö.

Miksi kannattaa perustaa avoin yhtiö?

Avoin yhtiö on tyypillisesti monien perheyritysten valinta ja se sopiikin hyvin pieneen tai keskisuureen yritystoimintaan. Lainsäädäntö antaa avoimille yhtiöille paljon vapautta sopia yhtiön sisäisestä hallinnosta ja valtasuhteista.

Yhtiömuoto mahdollistaa myös sen, että kaikki yhtiömiehet eli perustajat voivat tehdä päätöksiä yrityksen puolesta yksin. Tämä voikin parhaassa tapauksessa nopeuttaa päätöksentekoa ja toimintaa.

Avoin yhtiö mahdollistaa varojen nostamisen yksityiskäyttöön kahdella tavalla: palkan maksuna tai yksityisottoina. Varojen nostaminen avoimesta yhtiöstä on siis osakeyhtiötä joustavampaa, sillä osakeyhtiöissä yksityisotot eivät ole mahdollisia.

Mitä huonoja puolia avoimessa yhtiössä on?

Avoimen yhtiön suurin huonopuoli lienee se, että yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön kaikista veloista ja velvoitteista. Tämä koskee siis myös toisen yhtiömiehen tekemiä sopimuksia ja ottamia lainoja. Yhtiöstä eroaminenkaan ei vapauta siitä vastuusta, joka on syntynyt yhtiömiesaikana toimiessa.

Avoin yhtiö vaatiikin erittäin suurta keskinäistä luottamusta perustajilta. Kannattaakin tarkkaan harkita ovatko yhtiömuodon tuomat edut tarpeeksi suuret riskeihin verrattuna. Esimerkiksi kommandiittiyhtiö tarjoaa yhtiömuotona mahdollisuuden myös rajoitetuille omistajan vastuille.

Lisäksi perustajajäseniä eli yhtiömiehiä on aina oltava kaksi tai useampia. Jos kahdesta yhtiömiehestä toinen esimerkiksi eroaa, täytyy hänen tilalleen hankkia uusi yhtiömies vuoden sisällä tai muussa tapauksessa yhtiö purkautuu.

Kuka voi perustaa avoimen yhtiön?

Avoimen yhtiön voi perustaa kuka tahansa. Tärkeintä on, että perustajia on vähintään kaksi, joista tosin toinen voi olla myös yritys tai muu yhteisö.

Miten avoin yhtiö perustetaan?

Avoimen yrityksen perustaminen täytyy tehdä paperisella lomakkeella, jonka rekisteröintimaksu on 240 euroa. Erillistä alkupääomaa ei tarvita. Perustamista varten tarvitaan aina kaikkien yhtiömiesten allekirjoittama yhtiösopimus.