Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö (Ky) on henkilöyhtiö, jolla on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies sekä vähintään yksi äänetön yhtiömies.

Vastuunalainen yhtiömies on päätösvaltainen ja hänellä on henkilökohtainen vastuu yhtiön veloista sekä sitoumuksista.

Äänetön yhtiömies on pääomasijoittaja, jolla ei ole oletuksena päätösvaltaa yrityksessä, eikä hän ole vastuussa yrityksen veloista tai muista sitoumuksista.

Vastuunalainen yhtiömies ja äänetön yhtiömies työskentelevät kommandiittiyhtiössä.

Miksi kannattaa perustaa kommandiittiyhtiö?

Kommandiittiyhtiö on usein perheyritysten valinta ja se sopiikin erityisen hyvin pienille tai keskisuuriksi aikoville yrityksille. Kommandiittiyhtiö merkittävin etu on äänettömän yhtiömiehen rooli, eli yritysmuoto mahdollistaa sen, että yritykseen sijoittaa varojaan tai muuta pääomaa ilman vastuuta yrityksen veloista ja sitoumuksista. Tämä on myös merkittävin ero kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön välillä.

Kommandiittiyhtiö mahdollistaa laajan sopimusvapauden yhtiösopimuksen osalta, eli siinä voidaan sopia yhtiömiesten velvollisuuksista ja roolista melko vapaasti. Tämän takia sopimuksen tekemiseen kannattaakin käyttää aikaa.

Lähtökohtaisesti kuitenkin kaikki vastuunalaiset yhtiömiehet voivat tehdä koko yritystä koskevia päätöksiä itsenäisesti, mikä voi nopeuttaa päätöksentekoa merkittävästi. Kyseinen yhtiömuoto mahdollistaa myös sekä palkan maksun että yksityisotot, mikä onkin merkittävä etu osakeyhtiöön verrattuna.

Mitä huonoja puolia kommandiittiyhtiössä on?

Merkittävin huono puoli on vastuunalaisen yhtiömiehen tai -miesten henkilökohtainen vastuu yrityksen veloista ja sitoumuksista. Tämän takia on todella tärkeää, että kommandiittiyhtiön etuja punnitaan huolellisesti ennen kyseisen yhtiömuodon valintaa.

Kommandiittiyhtiön perustaminen vaatii todella paljon luottamusta muihin vastuunalaisiin yhtiömiehiin, sillä he kaikki voivat tehdä sopimuksia koko yrityksen nimissä, jos mitään poikkeusta ei ole kirjattu yhtiösopimukseen.

Lisäksi kommandiittiyhtiö vaatii aina vähintään kaksi perustaja jäsentä eli yhden vastuunalaisen ja yhden äänettömän yhtiömiehen. Kommandiittiyhtiöiden tulee pitää myös kahdenkertaista kirjanpitoa, mikä usein vaatii kirjanpitoalan ammattilaisen apua.

Kuka voi perustaa kommandiittiyhtiön?

Kommandiittiyhtiön perustajina voivat toimia joko luonnolliset henkilöt (ihmiset) tai oikeushenkilöt (yritykset). Vähintään yhdellä vastuunalaisella yhtiömiehellä on oltava myös asuinpaikka Euroopan talousalueella.

Kommandiittiyhtiössä myös alaikäinen tai vajaavaltainen voi olla yhtiömiehenä, edellyttää tosin myös edunvalvojan suostumusta.

Miten kommandiittiyhtiö perustetaan?

Kommandiittiyhtiön perustaminen onnistuu ainoastaan paperisella lomakkeella ja sen rekisteröintimaksu on 240 euroa. Perustamista varten tarvitaan myös yhtiösopimus.

Erillistä alkupääomaa ei edellytetä, mutta äänettömän yhtiömiehen tulisi sijoittaa panoksensa rahana tai rahanarvoisena omaisuutena yhtiön perustamiseen. Laissa ei kuitenkaan määritellä mitään alarajaa tälle panokselle.