Osuuskunta

Osuuskunta (Osk) on yritysmuoto, jossa harjoitetaan jäsenille hyödyllistä taloudellista toimintaa. Osuuskunnan omistavat aina sen jäsenet, joiden määrä voidaan vapaasti valita. Samoin voidaan valita maksettavaksi tuleva osuuspääoma.

Osuuskunta, jossa on useita ihmisiä töissä.

Miksi kannattaa perustaa osuuskunta?

Osuuskunta soveltuu parhaiten yhteisölliseen yrittämiseen tai erilaisten yritysideoiden kokeilemiseen yhdessä. Toiminta muistuttaa paljolti osakeyhtiön toimintaa. Tosin päätöksiä tekee osuuskunnan kokous tai isommissa osuuskunnissa valittu jäsenien edustajisto.

Yksi osuuskunnan merkittävä etu on se, että siihen liittyminen ja siitä eroaminen onnistuu yleensä melko joustavasti. Jäsenten riski rajoittuu myös ainoastaan sijoitettuun pääomaan, eikä heistä kukaan ole henkilökohtaisesti vastuussa veloista tai muista sitoumuksista.

Osuuskuntatoiminta mahdollistaa myös osa-aikaisen yrittäjyyden. Jos osuuskunnalla on vähintään seitsemän jäsentä, ovat jäsenet työsopimuslaina alaisessa työsuhteessa osuuskuntaan. Heitä ei siis pidetä virallisesti yrittäjinä, tämä voi olla merkittävä etu työttömyysturvan kannalta.

Mitä huonoja puolia osuuskunnalla on?

Usein osuuskuntaa pidetään vähemmän uskottavana kuin esimerkiksi osakeyhtiötä, etenkin yritysten välisessä kaupankäynnissä. Osuuskunnan päätöksenteko voi olla toisinaan hidasta, sillä se vaatii yleensä yhtiökokouksen järjestämisen tai suurissa osuuskunnissa jäsenten valitseman edustajiston kokouksen.

Osuuskunnasta ei voida myöskään tehdä yksityisottoja samaan tapaan kuin esimerkiksi avoimissa yhtiöissä, vaan kaikki varat siirtyvät joko palkan maksun kautta tai osuuspääoman korona.

Joissain osuuskunnissa voi tulla myös haasteita jäsenten vaihtuvuuden takia, sillä se on merkittävästi helpompaa kuin muissa yritysmuodoissa. Tämä on tietysti täysin tapauskohtaista.

Kuka voi perustaa osuuskunnan?

Osuuskunnan voi perustaa luonnollinen henkilö (ihminen) tai oikeushenkilö(yritys, yhteisö) yksin tai yhdessä muiden kanssa. Tosin yksin osuuskunnan perustaminen ei ole yleensä järkevää. Perustajat liittyvät aina samalla osuuskunnan jäseniksi.

Miten osuuskunta perustetaan?

Osuuskunta perustetaan aina paperisella ilmoituksella, jonka rekisteröintimaksu on 380 euroa. Perustamista varten täytyy valita hallituksen puheenjohtaja ja tehdä perustamissopimus.