Toiminimi

Toiminimi (Tmi) puhuttaessa viittaa yleensä yksityiseen elinkeinonharjoittajaan, joka on yksinkertaisimman yritysmuodon virallinen nimi.

Virallisesti toiminimi tarkoittaa henkilön tai yrityksen nimi, jota käytetään elinkeinotoiminnassa, esimerkiksi jokaisella osakeyhtiölläkin on siis toiminimi. Toiminimi on kuitenkin vakiintunut puhekielen ilmaisu yksityiselle elinkeinonharjoittajalle.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi yrittäjä.

Miksi kannattaa perustaa toiminimi?

Toiminimi on suhteellisen helppo ja halpa tapa perustaa yritys. Se sopii yleensä parhaiten pienimuotoiseen yrittämiseen ja tilanteisiin, jossa yrittäjä suunnittelee työllistävänsä ainoastaan itsensä. Perinteisiä toiminimiyrityksiä ovat esimerkiksi parturi-kampaajat, yhden hengen rakennusalan ja siivousalan yritykset.

Yksityishenkilönä kaupankäyntimahdollisuudet ovat melko rajalliset. Perustamalla jo yksinkertaisenkin yrityksen, kuten toiminimen, saa huomattavasti laajemmat mahdollisuudet ja pystyy esimerkiksi laskuttamaan tekemästään työstä ilman erillisen laskutuspalvelun käyttöä.

Toiminimi vaatii myös esimerkiksi vähemmän byrokratiaa kuin osakeyhtiö, sillä usein yksinkertainen kirjanpito on toiminimelle riittävä. Yhdenkertainen kirjanpito edellyttää, että sekä päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt korkeintaan yksi seuraavista edellytyksistä:

  1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
  3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä

Toiminimen verotus on myös hyvin yksinkertainen, sillä vähintään 80 % toiminimen tuloista katsotaan yrittäjän henkilökohtaiseksi tuloksi, ja siksi ne verotetaan henkilökohtaisina ansio- ja pääomatuloina. Toisaalta yrittäjänä on mahdollista myös vähentää verotuksessa yrittämiseen liittyviä kuluja ja hankintoja.

Mitä huonoja puolia toiminimessä on?

Ennen toiminimen perustamista on tärkeää tiedostaa, että sen taloudelliset riskit tulevat kokonaan yrittäjän henkilökohtaisiksi riskeiksi. Esimerkiksi yrittäjän omaisuutta voidaan tarpeen mukaan ulosmitata. Tämä on merkittävä ero esimerkiksi osakeyhtiöön verrattuna, jossa taloudelliset riskit rajoittuvat lähinnä sijoitetun pääoman määrän.

Jos liikevaihto ja yrityksen tulot ovat suuria, on osakeyhtiö usein viisaampi ratkaisu. Toiminimen tapauksessa kaikki saatu tulo menee henkilökohtaisen verotuksen mukaan, jolloin veroprosentti tietenkin kasvaa tulojen kasvaessa. Osakeyhtiössä yrittäjä voi puolestaan nostaa haluamansa määrän palkkaa, jolloin loput tuotot voidaan esimerkiksi investoida yrityksen kasvattamiseen.

Toiminimi tekee henkilöstä aina yrittäjän, eli se voi vaikuttaa myös esimerkiksi työttömyyskorvaukseen. Työttömyyskorvauksen saamiseen vaikuttaa se, katsooko Työ- ja elinkeinotoimisto yrittäjyyden pää- vai sivutoimiseksi.

Kuka voi perustaa toiminimen?

Toiminimen voi perustaa kuka tahansa, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella. Alle 18-vuotiaatkin voivat pääsääntöisesti toimia yrittäjinä, tosin se vaatii yleensä myös huoltajan suostumuksen.

Miten toiminimi perustetaan?

Toiminimen voi perustaa joko sähköisesti verkossa tai paperisella lomakkeella. Perustamisilmoituksen täyttäminen sähköisesti maksaa 60 euroa ja paperinen versio 115 euroa.

Yksityinen elinkeinonharjoittajakin voi halutessaan rekisteröidä itselleen myös virallisen toiminimen. Toiminimiyrittäjä voi myös liittyä Kaupparekisteriin. Liittyminen on pakollista, jos yksikin seuraavista kohdista täyttyy:

  1. harjoitat luvanvaraista elinkeinoa
  2. sinulla on yritystoimintaa varten pysyvä, omasta asunnosta erillinen toimitila
  3. sinulla on työntekijöinä muita henkilöitä kuin omia perheenjäseniäsi